Shoqata “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” është organizatë jofitimprurëse me anëtarësi dhe themelohet, regjistrohet dhe organizohet në përputhje me legjislacionin shqiptar, aktin e themelimit dhe në statut.

Rreth Nesh

Shoqata “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” është organizatë jofitimprurëse me anëtarësi dhe themelohet….

Sherbime

“Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” synon të jetë një hapësirë e dedikuar ku anëtarët e saj shkëmbejnë ide, përqasjet ,

Bordi i Shoqates

Bordi i Shoqates perbehet nga njerez te mirenjohur te biznesit te cilet kane realizuar arritje te medha ne karriere…

Perfaqesimi

“Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” është i regjistruar dhe i përfaqësuar në institucionet dhe grupet këshillimore …

BASHKOHUNI ME NE

Shoqata “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” është organizatë jofitimprurëse me anëtarësi dhe themelohet, regjistrohet dhe organizohet në përputhje me legjislacionin shqiptar, aktin e themelimit dhe në statut.Qëllimi kryesor i “Bashkimit Tregtar të Shqipërisë” është mbrojtja e interesave të distributorëve .

ANETARESOHUNI

Çdo subjekt i interesuar të aderoje pranë Bashkimit Tregtar të Shqipërise, duhet të plotësojë Formularin e Anëtarësimit dhe të kontaktojë me Zyrën e BTSH, e cila do të administrojë dokumentacionin e subjektit së bashku me proçesin e anëtarësimi. Aplikimi është subjekt shqyrtimi dhe aprovimi i Bordit të Shoqatës.

Publikime

Bordi i Shoqatës

Për t’u njohur me anëtarët e të Shoqatës “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë”, jeni të lutur të kontaktoni me Zyrën e Shoqatës në adresën info@btsh.al

 
Zico Sha
ADD
Albgrafika
Alban Corp
Big Market
Bolv Oil
Eco Market
Elka
Everest
Extra Market
Hippo
Infosoft Office
Kosmonte Foods
Agna Group
Teuta
Neptun
Mapo
Jumbo
IBD Group
Fashion Group
Eurolab
EHW
ECO Market
Spar
Aiba