Publikime

08/06/2016

Pjesmarrje në Mbledhjen e Këshillit Ekonomik Kombëtar 8 Qershor 2016

Bashkimi Tregtar i Shqiperise mori pjese ne mbledhjen e rradhes se Keshillit Ekonomik Kombetar nepermjet anetareve rezident te saj ne kete keshill, si dhe perfaqesues te kompanive te medha ne vend. Tematika e kesaj mbledhje ishte prezantimi i paketes se re fiskale dhe lehtesimi i procedurave per biznesin. Ne fjalen hapese te Kryeministrit te Republikes […]

Publikime
25/05/2016

Leter Zyrtare Bashkise Tirane per Taksen e Tabeles

LETËR ZYRTARE Sugjerime për uljen e nivelit të Taksës së Tabelës Baza ligjore: Ligji Nr. 9632 datë 30/10/2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar) [“Ligji Nr. 9632/2006”]; Vendim Nr. 59 datë 30/12/2015 i Këshillit Bashkiak Tiranë (“Vendimi Nr. 59”) I Nderuar z. Kryetar, Në emër të Shoqatës “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë”, shoqatë e krijuar […]

Publikime
06/11/2015

Shoqata “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” i shpreh Kryeministrit Z. Edi Rama, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Ekonomisë shqetësime e sugjerime lidhur me Ligjin 99/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin për procedurat tatimore ne Republikën e Shqipërisë”.

http://www.btsh.al/wp-content/uploads/2016/06/06.11.2015-web-BTSH-per-ligjin-e-procedurave-tatimore-nr.-992015.pdf

Tiranë, më 6 Nëntor, 2015 Shoqata “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” i shpreh Kryeministrit Z. Edi Rama, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Ekonomisë shqetësime e sugjerime lidhur me Ligjin 99/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin për procedurat tatimore ne Republikën e Shqipërisë”.   Nëpërmjet kësaj ndajmë me Ju disa probleme që krijojnë shqetësime […]

Publikime
  • 1
  • 2