Perfaqesimi

mbledhje KEK foto
“Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” është i regjistruar dhe i përfaqësuar në institucionet dhe grupet këshillimore më të rëndësishme në vend.

Në institucionet ekzekutive qëndrore:

1.    Anëtare e Këshillit Ekonomik Kombëtar në Kryeministria
2.    Njohur nga Ministria e Financave si grup interesi
3.    Njohur nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë, Turizmit dhe Sipërmarrjes si grup interesi
4.    Si dhe Ministritë e tjera në vend

Në institucionet lokale:

1.    Anëtar në Këshillin Ekonomik të Tiranës pranë Bashkisë Tiranë
2.    Njohur nga Bashkitë kryesore në vend si grup interesi

Në institucionet ligjvënëse:

1.    Njohur nga Komisioni Parlamentar për Ekonominë dhe Financat në Kuvendin e Shqipërisë si grup interesi
2.   Njohur nga Komisioni Parlamentar i Veprimtarisë Prodhuese, Tregtisë dhe Mjedisit në Kuvendin e Shqipërisë si grup interesi
3.    Njohur nga Komisioni Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, në Kuvendin e Shqipërisë si grup interesi

Orgnizma Këshillimorë:

1.    Njohur nga Këshilli i Investimeve, pranë Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë, Turizmit dhe Sipërmarrjes si grup interesi

Gjithashtu, BTSH është e njohur nga të gjitha trupat e huaj e diplomatikë prezentë në vend.